На официална церемония на 30.11.2016г. в Министерски съвет на МИГ Троян, Априлци, Угърчин бе връчено споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР за периода 2016 - 2020г. Стратегията е за финансиране на проекти от три донорски програми - Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност". Целият текст на споразумението е в прикачения файл. Текста на стратегията може да намерите тук
Публикувана в Новини
Стратегията е на разположение в прикачените файлове
Стратегията ще се изпълнява на територията на три общини от област Ловеч – Общините Троян, Априлци и Угърчин. В момента предстои вписване в Ловешки окръжен съд на новото име на МИГ, а именно "МИГ - Троян,Априлци, Угърчин". След направен анализ на територията на трите общини и допитване чрез анкетиране до потенциалните бенефициенти и заинтересовани лица се идентифицираха следните групи заинтересовани страни, според сектора в който работят: От икономически сектор - Микро- и малки предприятия и техни сдружения в областта на занаятите, мебелното производство, първичната преработка на дървесина, хранително-преработвателната промишленост. От туристически сектор - Представители на къщи за гости, НПО в…
Публикувана в Новини

Благословен Великден!

Четвъртък, 28 Април 2016 22:18
Уважаеми дами и господа! Екипа на Сдружение “МИГ – Троян, Априлци, Угърчин”, пожелава на всички Вас светъл и благословен Великден! Да помним, да тачим, да обичаме, да прощаваме и да се целим високо! Да сме заобиколени от обичните ни хора и да вярваме, че доброто предстои, а нашите ежедневни усилия допринасят за това! Да се усмихваме повече и да споделяме всеки хубав миг! Весели празнични дни!
Публикувана в Новини